HAVAS GIZLI ILIMLER HAZINESI 2 KITAP PDF

Eski havas, simya, kimya, tıp, el yazması, araştırma inceleme. Osmanlıca See more of Havas ve sırlar on Facebook. Log In. or Gizli ilimler hazinesi. Author. AboutSee All. Highlights info row image. Book. People. 1, likes. Related Pages. Gizli İlimler Hazinesi ve Kenzül Havas Dualari. Book. SifaLı DuaLar Hazinesi. Download all MP3 musics songs and video of Berhetiyye Havas Kitab full Gizli İlimler Hazinesi Kitabı”.mp4 Viewed 2, times and has duration.

Author: Arajora Nezahn
Country: Barbados
Language: English (Spanish)
Genre: Finance
Published (Last): 6 August 2012
Pages: 76
PDF File Size: 16.25 Mb
ePub File Size: 13.17 Mb
ISBN: 656-6-70762-983-2
Downloads: 54879
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Nesho

Hep ibdtn hakikat cn ak hakdrr; Ak hak olmaycak olmaz birsi gizll tamam Nuri hsnn pertevine lem oldu cilvegh; Zeyn oluptur ann le mesid meyhanesi. Rah Mevlya yeter eni’ delil. Osman l melliflerinde Thir B. Pir Ali, Aksarayda hl byk bir hrete malik ve hrmete mazhardr. A y n i zamanda hakk nda si zanda bu lunan eyhlerden ve hsn zanda bu lunan u lemad an sorulmas d a mnasiptir.

Y i ne Ilmiler Kueyriye, Fzeyi i b n i yazn brahim Edhemle sohpet etttiini syliyor. Kaftan kafa hkmeder bilmez bu muammay! Meskeni canan, meskeni canan Olsa acepmi imdi bu gnlm? Onlar da tandlar ve tarif ettiler. Mstakim zade me rhumO s m a n E fend iden mntesip o lan lar arasnda Pamak A l i dede ve H a m d E fen d i i sminde i k i zat daha k a y d e d i y o r s a da te rceme i hlleri mastur deildir.

Mana okunur znde Kula bir ilim okunur. Sen de ona dere kenarndan topladn bir deste sn-bl hediye ettin. Y unu s tarznda iirler kiyap sylerdi. Selman “tanrm, deyince Ali, yeninden iek destesini karp Selmana vermi.

Muhallefatm t a h r i r e b i r ha f tadan z iyade urat m. B u manzumelerde Y o n u s t a n b i r c ihet te ayrlyor; O da mill vez in dah i l i nde olduka mebzu l t e r k i p kullanmasdr. Cehdedp tavr beerden kmyan tlip bu gn ; Kaldn isyan ire ol nisyn bilmez kandedir!

  USTAV SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE PDF

H a l b u k i o, bunlarn cmlesinden fridir, d i y o r. Eer byle olmu olsayd Melmet eylerinin ve Melmetlerin calibi dikkat ahvl ve hususiyetlerini kaydeden Kueyr, Kefl maheub, Nefehat gibi kitaplarda bu halin de mezkr olmas iktiza ederdi.

Altm arin minare ktm ann stne; aruben cihan Doldurdum efsneden; Yz tnapl bir adr Diktirdim siper in ; Ana tuttum yzm Dodum cl krhneden! M a m u r ve mkemmel b i r trbesi vardr. He l e Bayram zn bildi Bileni anda buldu, Bulan ol kendi oldu, Sen seni bil, sen seni! Bulmayandr mahrum kalan Bu yol hidayet yoludur. Emir mademki byledir; yarnki cuma gn namazdan sonra bizim eve gelin. Divan ve btn sr gayr ma glzli r.

Yalnz Gaybmill vez in le yazd iirlerinde mmkn o lduu k a d a r arapa ve acemce ke l ime le r kul lanmam, hele t e r k i p l e r e hemen hi y a namamtr. Hamdedd in in bu rsadan tegayybnden sonra B a y r a meyhi b rakmam ve onun la beraber ama ve mekkeye g id ipe d ay i hatan sonra aksaraya gelmiti. Tezkretl ev l i y a.

O l mahabbetul lahtr. Namna yaplan t e kken i n trbesinde me t fundur.

Mustafa İloglu- Gizli İlimler Hazinesi 02 : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive

Btn b u avami le hac Bayramn evvelce u lemadan olmas v e mh im b i r med re sede mderrislikte bulunmas d a i n z imam edince bayraml ik az b i r mddet te intiara balad.

Hak tel kim muhiti klli eydir ztile; Zbde sensin, ari rahman sendedir; eyay ko! Vahdetteki lezzete; Lezzet bulas deil!

On iki vehile olsun mheyya. Mbtely ak olup cnnesini bilmeyen Derd le dermandadir derman bilmez kandedir! Faka t i s im le r illimler i t edilmemitir. Dedi ey mridi erf ricl ; Nereden geldi ola nur zya? Mama f i b u tan smaili Ma’ukye d i k i len i l k ta olmas ok kiatp.

  DESGLOSES COMENTADOS CTO PDF

Gelr gider heman insan olursun Nihyet her libas senden szlr. Bu me th i yeye Alidir klli ey’in pdh Alidir Cmle balarn klh Alidir Mustafaya yar hemdem, Alidir oitap zahmna merhem! B v n Ya v R da perde tuttu nuri zt; Vehi brahim grnd hallolundu mkilt! Hakk n sevmed ef’linizden ve sfatnzdan ve ztnzdan H a k akna ve A l l a h mahabbe t i ne ney i t e r k ettinz ve neden vazgeldinz? Ancak naklettiimiz mehur rivayet ve an’anenin tahrif edilmi bir eklidir. Melmlere nazaran B i nyam in i Aya den sonra kutplk makamna mehur smaili mauknin babas aksarayl P i r A l i gemitir.

O l a gjzli eyh brahim. Mstakim zadenin ifadesine nazaran eyhinin yannda metfundur.

Abdlbaki Glpnarl-Melamilik Ve Melamiler

Sa ; senesinde neredilen Bolu slnamesinde bu mehur ve mtevatir menkabe hakknda yle muhalif bir kayt vardr: Gl ile gl benem, glbyem ; Bi zeban sylenen sz bilrem ; Zindei cavidan ruhi beka, Mrgi iliimler khi kaf oldum; Cmle ecsam iinde can menem.

Vad va’d ile halka Ber oldum, nezr oldum, Berim, halka bildirdim ; nezrim Vj. V e anlattn da sohbetn-me de tensuhu r edde tmek l e beyn ey l i y o r. Bunlarn ahvline d i k k a t edersek heps izavhire kar l-iiblidir. Ne srdr evliyullah nazmda, Riyet kafiye etmez nazmda; Heman ma’naya olurlar mukayyet Olurlar ma’ni hlle meyyet!. Anda grnd hazret, deme gel, deme!